Paikallinen paloturva-ammattilainen palveluksessasi
Northsafe Oy
Kittiläntie 3, 99600 Sodankylä
050 069 2674

Pelastussuunnitelmat

Teemme lakisääteiset pelastussuunnitelmat mm. liike-, toimisto-, kokoontumis- tai asuinkiinteistöösi. Pelastussuunnitelmassa kartoitetaan yrityksen, laitoksen tai kiinteistön toiminnasta aiheutuvat riskit ja toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi